AVÍS LEGAL:
En compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es faciliten les següents dades relacionades amb aquesta pàgina:
El titular d'aquest lloc web és Sauvic, SL, amb domicili en C/ Josep Lladó i Quintana, 30, 8560 Manlleu, Barcelona i el CIF B59455477. Podrà dirigir-se al departament d'atenció al client de Sauvic, SL mitjançant correu ordinari, correu electrònic a través de l'adreça sauvic@sauvic.com o en el telèfon 938507506.
Sauvic, SL posa a la seva disposició la informació sobre les seves activitats, productes i serveis a través d'aquest lloc web.
Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual. L'accés als continguts del lloc web no implica concessió de llicència d'ús dels indicats drets i, excepte autorització expressa dels seus titulars, queda prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o comunicació pública d'acord amb la legislació espanyola vigent.
Sauvic, SL no es responsabilitza, ni garanteix que la informació del seu lloc web sigui completa, exacta i que estigui totalment actualitzada. Sauvic, SL no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar-se a qui hagi accedit i utilitzat els continguts de el seu lloc web o d'uns altres als quals es hagi dirigit des del mateix.

PROTECCIÓ DE DADES:
A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament, li informem que l'ingrés de les seves dades de caràcter personal suposa el consentiment perquè siguin incorporats a un fitxer del que és responsable aquesta empresa, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de dades, amb la finalitat de procedir a la seva alta com a client i, d'aquesta manera, poder beneficiar-se dels avantatges oferts. No obstant això , li recordem que disposa dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, que podrà exercir gratuïtament mitjançant la remissió d'una comunicació per escrit a Sauvic, SL, C/ Josep Lladó i Quintana, 30, 8560 Manlleu, havent d'incloure el seu nom, cognoms, fotocòpia de D.N.I., domicili a efecte de notificacions i indicar expressament com a assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” i el dret que desitja exercitar. En relació a la privadesa i seguretat de la informació consulta el nostre AVÍS LEGAL. La visita del Lloc web no suposa per a l'usuari la transmissió de cap informació de caràcter personal o sobre si mateix. En el cas que l'usuari facilités algun tipus d'informació a través del correu electrònic de sauvic@sauvic.com l'empresa garanteix que aquesta serà utilitzada únicament conforme a la finalitat per la qual van ser facilitats.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats, dels quals serà responsable Sauvic, SL, i que es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat de que puguin ser utilitzats per l'empresa per a la prestació de serveis sol·licitats per l'usuari i/o l'enviament d'informació sobre els productes i serveis de l'empresa. Aquesta incorporació i posterior tractament de les dades es durà a terme conforme a la legislació espanyola de protecció de Dades de Caràcter Personal.
No obstant això, li recordem que disposa dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades que podrà exercir al nostre domicili.